İyi bir eğitmen nasıl olur?

İyi bir Eğitmen nasıl olur?

 • İşini severek yapar.
 • Dinleyicilerin ihtiyacını doğru analiz eder.
 • Öğrenme engellerini gidermeyi bilir. 
 • Öğrenme tarzlarına uygun sunumlar hazırlar
 • Problem değil, çözüm odaklı olur.
 • Uzmanlığını sürekli geliştirir.
 • Hem eğitmen, hem de sürekli öğrenci olmayı bilir.
 • Konuşurken rahat olur, sizi de rahatlatır.
 • Konuyu eğlenceli olarak aktarabilir. Yerinde mizahı kullanır. Hatta kendi ile ilgili espriler bile yapabilir.
 • Şartlar uygun olmasa bile, her zaman konuyu anlatabilme kapasitesi vardır. Notlara, sunuma ulaşamayabilir. Elektrikler kesilebilir. Beklenmedik arızalara karşı b planı olmalı. Şartları kendine uydurmalı.
 • Doğru sorular sorarak ufkunuzu genişletmenize yardımcı olur.
 • İnter aktivite yaratarak sizi eğitimin içine dahil eder.
 • Yaratıcı ve dikkat çekicidir. Anlattıklarınız ilginç ve dikkat çekici değilse katılımcılar çabuk sıkılabilir.
 • Şaşırtıcı bilgiler ile dikkatleri üst düzeye çıkartması gerektiğini bilir.
 • Anlattığı konuları ilham veren örnekler ve hikayeler ile destekler. Bu hikayeler dinleyenlerin konunun içine girmesini kolaylaştırır ve özdeşleşme sağlar. Bu şekilde öğrenilen konuların unutulması zordur.
 • Farklı grup aktiviteleri, dijital uygulamalar ve testler ile konusunu destekler.
 • Farklı katılımcı profillerinin eğitim etkinliğini bozmasına izin vermez. Tüm katılımcıların eğitime katılmasını sağlar.
 • Dinleyicileri ile aynı dili konuşur. Dinleyici kitlesini iyi tanırsa bu daha kolay olur.
 • Dinleyiciler ile doğru göz teması kurar.
 • Dinleyicilerin beden dilini gözleyerek ortamı analiz eder.
 • Yapıcı geri bildirimler yapar.
 • İnsanları sever, motive eder, başarabileceklerine inanmalarını sağlar ve destekler.

Pınar KONYA

Share this Post!

About the Author : akademipia


Send a Comment

Your email address will not be published.