Yükleniyor Etkinlikler

EĞİTİM AMACI:

 

Problemi tanımlama ve problem çözmede kullanılan yaygın ve etkili yöntemler gösterilerek çalışanlarda problem çözme konusunda pozitif davranış değişikliği yaratmaktır.

EĞİTİM İÇERİĞİ:

 

 • Problem nedir?
 • İnsanların problemleri benzer mi?
 • Problemi saptamak kolay mı?
 • Problem çözme basamakları
 • Problem çözme teknikleri nelerdir?
  • Fikir üretme teknikleri
  • Sürekli geliştirme teknikleri
  • Problem analiz teknikleri
  • Nedenleri önceliklendirme teknikleri
  • Karar verme teknikleri
  • Veri toplama, veri analizi ve değerlendirme teknikleri
 • Problem Çözme ve Karar Vermede Kullanılan Tekniklerin uygulama örnekleri
  • 5N 1K yöntemi
  • Beyin fırtınası
  • Altı şapkalı düşünme tekniği
  • Akış Diyagramı
  • Sebep- sonuç diyagramı
  • Karar Matrisi
 • Einstein’in problem çözme stratejileri

 

 

EĞİTİM YÖNTEMİ:

Teorik anlatım, soru-cevap, vaka çalışmaları, uygulamalı grup çalışmaları

Details

Date:
Şubat 17
Time:
09:30 - 16:30