Yükleniyor Etkinlikler
 • Bu etkinlik geçti.

 

 • Dünya da büyük değişimlere imza atan liderler ve CEO lar
 • Henry Ford, Bill Gates, Richard Branson, Steve jobs, Sheryl Sandberg ve Marissa Mayer ve daha birçok başarılı liderin başarı formülleri
 • Kişisel Kalite, Kendini tanıma, Johari yaklaşımı
 • Temel kişilik özelliklerimiz. Değişim aşamaları nasıl gerçekleşir?
  • Temel kişilik özelliklerimiz neler?
  • Değişim mümkün mü ve bu değişim kalıcı mı?
  • Gruba uygulanan bir kişilik analizi ile kişilerdeki temel davranış özelliklerinin ve liderlik özelliklerinin örneklerle aktarılması, bunun iletişime, yönetim becerilerine ve çalışma hayatımıza etkilerinin tartışılması ve bu konu ile ilgili bir çalışma yapılması.
 • Farklı profiller ile iletişim ve yakınlaşma nasıl sağlanır? Farklı profiller nasıl yönetilir?
 • Dinleme – Anlamanın liderlikte önemi
  • Doğru dinleyebiliyor muyuz?
  • Dinlemenin önündeki engeller.

 

 • Liderlik Teorileri
  • Özellikler Yaklaşımı
  • Davranışsal Yaklaşımlar
   • Ohio State Üniversitesi Liderlik Çalışmaları
   • University of Michigan Liderlik Çalışmaları
   • Blake ve Mouton’un Yönetim Tarzı Matriksi
   • McGregor’un X ve Y Teorileri
   • Likert’in Sistem 1 – Sistem 4 Modeli
  • Durumsallık/Koşul Bağımlılık Teorileri
   • Fred Fiedler’in Etkin Liderlik Modeli
   • Amaç – Yol Teorisi
   • Reddin’in 3 Boyutlu Liderlik Modeli
   • Vroom – Yetton – Jago Modeli
   • Hersey – Blanchard’ın Durumsal Liderlik Teorisi
  • Liderlik becerileri
   • Liderlik becerileri nelerdir?
   • Nasıl geliştirilebilir?
   • Dünyadan liderlerin örnek olan önemli özellikleri nelerdir?
   • İletişim tarzınız ve liderlik becerilerinize etkisi

 

 • İşleri delege etmek, yetki vermek
 • Ekip yönetimi
 • Güç ve etki yaklaşımı
 • Liderliğin koçluk boyutu
  • Koçluk profilleri
  • Test uygulaması
 • Liderliğin asla yapılmaması gerekenleri

 

EĞİTİM YÖNTEMİ:

Bilgi aktarımı, grup çalışmaları, video, testler ve uygulamalar.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ: 2 gün

Details

Start:
Ocak 18 @ 09:30
End:
Ocak 19 @ 16:30
Cost:
950TL
Etkinlik Kategori:

Mekan

AKADEMİ PİA
İstanbul,

Organizatör

AkademiPia